Prisberegning

Bill Waddell er en af de varme fortalere for Lean og en gang imellem vender han tilbage til et interessant koncept omkring priser:

Når priser bestemmes af køberen, hvilket er den ultimative konsekvens af udbud og efterspørgsel, giver det ikke mening at påstå at pris er summen af omkostninger og fortjeneste. Tværtimod må prisen i et bestemt øjeblik være fast og under alle omstændigheder ekstern for en virksomhed.

Han går så skridtet videre til at sige at fortjeneste også er fast, men her render ordene fra matematikken; det han mener er at man som forretningsdrivende er nød til at tjene penge og derfor at fortjenesten skal være tilstede. Men hans logik leder frem til at der kun er en variabel, nemlig omkostninger:

Pris minus fortjeneste er lig med omkostninger

Omkostningerne er reelt det man kan styre i en virksomhed. Der er også en kort forklaring i Pete Abilla’s “Lean Management and Cost Reduction“.

This entry was posted in Management and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.