Jura

Jeg er uddannet cand.jur fra Aarhus Universitet. Mit fokus har været privatretlige emner, herunder:

  • Transportret
  • IT-ret
  • Finansieringsret
  • Selskabsret, inklusive EU-selskabsret

Derudover har jeg fået et bredt juridisk fundament med tanke for retsanvendelse og formidling.

Min kandidatgrad opnåede jeg med min afhandling om open source licenser i forhold til dansk ophavsret. Afhandlingen kan findes på Lulu, også som ebog, og på Amazon. På min blog vil jeg løbende kommentere udviklingen i dansk ophavsret i relation til software og udviklingen af open source licenser.