Andre hensyn

Helmuth von Moltke – den tyske feltmarskal der reelt knuste det danske forsvar i 1864 – er ophavsmand til udsagnet om at ingen plan overlever kontakt med fjenden. Man kan fristes til at lave parallellen at intet godt systemdesign overlever forretningsmæssige hensyn:

Da forfaderen til internet, ARPAnet, blev designet var tanken at netværket skulle kunne fungere selvom dele af det midlertidigt eller permanent blev lukket ned. Netværkets dele skulle kunne videresende data ad dynamiske ruter, alt efter hvilke der var mulige; routing.

Dette design var på mange måder idealistisk og selvom det er en særdeles vanskelig opgave at finde den objektivt mest optimale rute har det vist sig at man kan lave meget gode algoritmer der er gode nok.

Det idealistiske bliver tydeligt når de enkelte netværksudbydere vælger at gå væk fra den grundlæggende model af hensyn til afregningsaftaler med hinanden. Trafik er lig med penge og derfor vil den enkelte udbyder sørge for at route trafikken gennem de andre udbydere der er mest økonomisk for ham, ikke gennem de forbindelser der lige nu og her er hurtigst.

For at gøre det går man væk fra dynamisk routing og etablerer en række statiske routingtabeller.

Et stk. jordskælv

Hvilket betyder at skulle en del af internet lukke ned vil det ødelægge forbindelser langt ud over den del der lukker. F.eks. hvis en række undersøiske kabler bliver brudt pga. et af historiens største jordskælv.

De statiske routingtabeller kan opdateres og i den konkrete situation er det da også det der skete, men ikke desto mindre var dele af internet isoleret i en periode.

Dette skal ses i et større perspektiv. Det er underordnet om der er nogen personer der i et antal timer ikke har kunnet komme til Wikipedia, Facebook eller tilsvarende. Men afbrydelsen var total og påvirkede dermed også livsvigtig kommunikation, kommunikation der ikke blev mindre akut af at der netop havde været et stort jordskælv og efterfølgende tsunami, med deraf følgende behov for at koordinere nødhjælp.

This entry was posted in Security and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Andre hensyn

  1. Pingback: Culture eats strategy for breakfast | Henning's blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.