Om friskoler og politiske realiteter

I forbindelse med regeringens forslag – og bagefter opgivelse af samme – om at sænke tilskuddet til friskolerne kom jeg til at tænke på om der ikke er sket noget radikalt i forhold til skolerne i Danmark.

Friskolerne har en blandet baggrund i den danske historie men indtil for relativt få år siden var de et alternativ for de få; dem der ville have deres børn i et bestemt undervisningstilbud.

Men da kommunernes skolelukninger begyndte at tage fart ændrede det sig; friskolerne blev et alternativ, ikke til kommunernes skoler, men til skoler i landdistrikterne og de mindre byer.

Det gælder selvfølgelig langt fra alle friskoler men det har ændret det politiske landskab – friskoler er pludselig blevet nødvendige for lokalsamfundene.

Og dermed har friskolerne fået en bred politisk opbakning som gør det svært at røre dem.

Jeg mener principielt at det er forkert at friskolerne er blevet nødvendige for lokalsamfundene. Det burde være de kommunale skoler der var det men kommunerne er ude af stand til at løse den opgave og den er derfor faldet til de frivillige og forældrene.

Der kommer en ændring i hvordan friskolerne får støtte fra staten på et tidspunkt, og med ovenstående politiske realiteter så vil det nok være i form af at de friskoler der er tætte på større byer eller eksisterende kommunale skoler får mindre. Det bliver interessant at se hvordan det bliver udformet.

This entry was posted in Other and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.