Jeg forstår ikke det med Forældreintra

For det første, hvis man får stress af at få mange beskeder skal man nok arbejde med sit eget informations-filter.

For det andet, hvis ikke beskederne bliver sendt på Forældreintra, vil de så ikke blive sendt ad andre kanaler?

For det tredje, som Anders Heide Mortensen skriver, så handler for mange informationer om at undgå informationsresistens.

Det er næppe et problem med Forældreintra, eller det kommende Aula, men nok mere med at være bedre til at filtrere – både hvad man sender til hvem, og hvad man tager sig af af det der modtages.

This entry was posted in Communication and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.