Debatten om privat- og friskoler

Min dreng går på en friskole som vi er meget glade for. Valget var ikke som sådan et fravalg af de lokale kommuneskoler, men et tilvalg af en skole vi mente ville passe os bedre.

Det tilvalg gør også at vi følger lidt med i de politiske diskussioner om skoletilbud og her er det interessant at se at dem der principielt eller faktisk er imod muligheden for at vælge et alternativ til kommuneskolerne modarbejder hinanden.

Der er også et par misforståelser om økonomien til friskoler – det er ellers ret simpelt.

Vi betaler alle skat, og en del af skatten bruges til skoledrift. Kommuneskolerne betales af skattepenge. Det gør friskolerne sådan set også. Friskolerne får dog, pr. barn, kun 3/4 af hvad kommuneskolerne bruger, og skal derudover opkræve en forældrebetaling.

Så folkeskolen, uanset om den er kommune- eller privatdrevet, finansieres reelt af skattepenge.

Men de private skoler får bare ikke lige så mange penge til at gøre det for som kommuneskolerne.

Og det er fint da det jo lader til at kunne lade sig gøre. Og det er sjovt at observere de politiske skel der er omkring friskolerne, for det følger ikke rent ned gennem en blokpolitik.

Pt. er det altså sådan at kommuneskolerne bruger et beløb pr. barn og at friskolerne tilsvarende får et beløb pr. barn der svarer til 75% af dette. Socialdemokratiet vil sænke det til 71% hvilket, hvis man ved lidt om hvad det koster at drive en skole, vil ramme hårdt.

Samtidig, i en af de mest socialdemokratiske kommuner i Danmark, Aarhus, gør kommunen stort set hvad den kan for at skræmme forældre over til privatskolerne:

»Flere af forældrene har også sagt, at spareplanerne er den direkte årsag til, at de er nødt til at søge nogle alternativer. Fordi de simpelthen ikke ved, hvad der kommer til at ske.«
Det er helt i tråd med, at flere har kritiseret forslaget for, at når de nuværende 46 skoler bliver lagt sammen til 19 kæmpeskoler, vil forældre ikke kunne være sikre på hvilket af de to-tre undervisningssteder i det store skoledistrikt, deres børn vil skulle gå, og påpeget, at denne usikkerhed vil få flere til at søge mod privatskolerne.

Der er store forskelle på skoler men alligevel beskyldes privat- og friskoler også for at tage de ressourcestærke elever og familier fra kommuneskolerne. Det sker stadigvæk, selvom

Anvendt Kommunalforskning (AKF) står bag en helt ny undersøgelse, der konkluderer, at der er ikke er hold i myten om, at de frie grundskoler dræner folkeskolerne for ressourcestærke elever. Undersøgelsen baserer sig på godt 659.000 elevers baggrund.
[…]
Rapporten »Privatskolerne og det sociale ansvar« (pdf) viser, at forskellen er størst indbyrdes blandt de frie grundskoler. Nogle frie grundskoler tiltrækker især familier med høje indkomster, mens andre har overvægt af familier med lave indtægter og kort uddannelse.

Disclaimer: Som nævnt går min dreng på en friskole. Derudover deltager vi aktivt i arbejdet på skolen og jeg er pt. formand for skolebestyrelsen.

Advertisement
This entry was posted in Other and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.