Databeskyttelsesloven, igen

Da jeg skrev om den nye databeskyttelseslov tænkte jeg det mest i forbindelse med mine regler nr. 2 (alt hvad der kan sammenkøres, vil blive sammenkørt) og 4 (alt hvad der er registreret vil forblive registreret).

Det var vist også Nis Peder Bonde’s udgangspunkt for hans kritik over den demokratiske udfordring, da han skrev:

Således vil regeringen med lovforslagets § 5, stk. 3, give sine ministre magt til – efter eget forgodtbefindende og uden forudgående demokratisk debat i Folketinget – at udstede bekendtgørelser, som giver offentlige myndigheder ret til at genanvende vores personoplysninger til helt andre formål end dem, som vi oprindelig var blevet oplyst om, da vi i første omgang afgav oplysningerne. Med lovforslaget vil regeringen dermed effektivt opnå en magt, som svarer til den, som Facebook har misbrugt i årevis: At en minister, blot med et pennestrøg, kan tillade offentlige myndigheder at bruge (eller er det at misbruge?) sensitive oplysninger om danske borgere ved at genanvende oplysningerne til formål, som er helt uforenelige med det, de oprindeligt blev indsamlet til. Alene efter hvad ministeren selv finder nyttigt.

Jeg skulle dog nok have tænkt på regel nr. 5 (sammenkøringer rammer primært de svageste), for i et svar til Folketingets Retsudvalg har Justitsministeren skrevet:

Genanvendelse af de personoplysninger, som de forskellige grene i en kommune i forvejen ligger inde med, med henblik på bedst muligt at kunne hjælpe socialt udsatte børn med det mest optimale behandlingsforløb.

Det er citeret i en artikel med overskriften “Regeringen vil lave dataprofiler om dig uden din viden“, og det er nok den bedste beskrivelse jeg kan komme på.

Det mindede mig om at jeg helt havde glemt denne da jeg skrev om regel nr. 5:

Der er én konklusion som holder for alle årene som gadejurist. Desværre. Og det er, at repressionen mod bunden er konstant. Repressionens præcise mål skifter. Så var det de hjemløse, så stofbrugerne, så gadesexarbejderne, så specifikt gadefolk med anden oprindelse end dansk. Men repressionen er konstant. Og opskriften er stort set den samme hver gang. Der piskes stemning op, politiet sættes ind fuld smadder, og absolut intet løses, problemerne forværres kun.
Alvorlige sociale problemer kan simpelthen ikke løses med repressive tilgange. De kan alene forværres.
— Nanna W. Gotfredsen (via)

Advertisement
This entry was posted in Legal, Security and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.