Ferielov, et eksempel og min forståelse

Der kommer som nævnt en ny ferielov. Den giver nyansatte mulighed for ferie med løn. Det er godt.

Det er også klart at det er nødvendigt at lave en overgangsordning når reglerne skifter fra det ene til det andet system.

Men de overgangsregler man har besluttet

For det første har man sat LD til at administrere værdien af den ferie som os “gamle” har opsparet. Det har været min faste kommentar til den nye ferielov, “bare det ikke bliver LD der skal administrere dem”.

For det andet bliver sommerferie og efterårsferie i 2020 alt for komplekst for almindelige familier.

Eksempel 1 [2020-del]
En lønmodtager vil holde en uges vinterferie i februar, tre ugers sommerferie i juli og en uges efterårsferie i oktober i […] 2020. […]
For ferien i 2020 gælder, at lønmodtageren skal afholde vinterferien og sommerferien efter reglerne i den nuværende ferielov, dvs. i forhold til den ferie, der er optjent frem til 31. august 2019.
Efterårsferien i oktober 2020 skal dog afholdes efter de nye ferieregler, da den nye lov træder i kraft den 1. september 2020. Den enkelte har mulighed for at afholde den ferie, der er optjent og overført fra den tidligere ferieordning, samt ferie, som er optjent fra 1. september 2020 i den nye ferieordning.

Det vil sige, i denne del af eksempel 1, at

  • man optjener ferie normalt i 2018 og derfor nok har 1 uges ferie tilbage til vinterferien 2020
  • man optjener 25*8/12 feriedage (16,67) i 2019; denne ferie er den eneste der er tilgængelig fra 1. maj til 31. august 2020. 3 uger går til sommerferien og der er 1,67 feriedage tilbage.
  • man optjener 25*1/12 feriedage (2,08) i september 2020; hvis man ikke har brugt de 1,67 der er tilbage fra det afkortede ferieoptjeningsår, 2019, har man kun 3,75 feriedage til rådighed til efterårsferien

Jeg ved godt at det er meget konkret, kun gælder for 2020 og nok kun er et problem for børnefamilier. Det skal løses ved at man sparer 1,25 feriedage op fra ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020. Det er nok bare mange familier der pludselig skal huske det.

Jeg prøver lige at opsummere min forståelse:

  • Ferieåret 1. maj 2018 – 30. april 2019: Ferien blev optjent 1. januar – 31. december 2017, max 25 dage.
  • Ferieåret 1. maj 2019 – 30. april 2020. Ferien bliver optjent 1. januar – 31. december 2018, max. 25 dage.
  • Forkortet ferieår 1. maj 2020 – 31. august 2020. Ferien bliver optjent 1. januar – 31. august 2019, max. 16,67 dage.
  • Ferieår 1. september 2020 – 31. december 2021. Ferien bliver optjent 1. september 2020 – 31. august 2021, max 25 dage.
  • Og derefter fortsætter det, med optjening over 12 måneder med overlappende ferieår på 16 måneder.
  • Ferien optjent 1. september 2019 – 31. august 2020, max 25 dage, bliver indefrosset og udbetales først når man pensioneres / forlader arbejdsmarkedet. Med mindre LD har ødslet dem alle bort og/eller de til den tid skal modregnes i f.eks. folkepension.
  • Der er specielle “fondsferiedage” (max 8,3 dage) der kan komme i spil for dem der har opsparet mindre end dette i perioden 1. januar – 31. august 2019.
This entry was posted in Legal and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.