Apple’s sag mod en kunde giver faktisk lidt mening

Angående Apple’s retssag mod en af deres kunder, hvor de insisterede på at måtte foretage en omlevering efter købeloven med en genproduceret telefon, kan man i retsakterne faktisk godt følge argumentationen. Men heldigvis er det irrelevant i forhold til købeloven.

Hvad der også er interessant er at den genproducerede telefon muligvis kun indeholder nye dele og det alene er det faktum at den har (havde) en lavere gensalgsværdi fordi den muligvis indeholdte genbrugte dele der har betydning. Også selvom en IT-sagkyndig var overbeviste om at udseende, kvalitet, holdbarhed med videre for den genproducerede telefon var den samme som en fabriksny. Kundens berettigede forventning har også betydning.

Efter en samlet vurdering finder retten, at […] ved omleveringen havde en berettiget forventning om at modtage et fabriksnyt produkt svarende til det oprindelige køb. Da den genproducerede telefon, som […] fik leveret, kunne indeholde genanvendte moduler, kan telefonen ikke kvalificeres som en fabriksny telefon. Dertil kommer som anført ovenfor, at det forhold, at telefonen ikke var fabriksny, efter det oplyste påvirker telefonens salgsværdi.

Omleveringen med en genproduceret iPhone stemte derfor ikke overens med den oprindelige købsaftale, som det kræves i medfør af købelovens § 78, stk. 1, nr. 2.

Og det er så det. Apple har også argumenteret for det miljømæssige hensyn i genanvendte dele, hvilket naturligvis er sympatisk på et overordnet plan. Retten i Glostrup mente heldigvis ikke at miljømæssige hensyn ensidigt af en sælger kan bruges til at forringe en forbrugers retsstilling.

Mon Apple vælger at anke sagen for at få den prøvet ved landsretten? Det ville ikke undre mig.

This entry was posted in Legal and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.