En ny måde at censurere på

Først fik Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den dumme ide at faktuelle oplysninger skulle kunne censureres fra online søgninger. Det, vel vidende at hvis noget ikke kan findes i en søgning så er det så godt som væk, men alligevel uden nok mod og ærlighed til faktisk at censurere indholdet.

Nu har EU-Domstolen (Den Europæiske Unions Domstol) afsagt en dom, hvorved et link til en side hvorpå der findes materiale i strid med ophavsretten også er et brud på ophavsretten. Det gælder “kun” links fra kommercielle sider, men domstolen har tidligere afgjort at en side hvor der er en annonce også er kommerciel. F.eks. fra denne blog. Så nu må jeg ikke linke til en artikel der er et plagiat af en anden side, heller ikke hvis mit formål er at vise at den er et plagiat!

This entry was posted in Other and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.