Patentdomstol

Hvem der nu end kom på at kalde den europæiske patentdomstol for EU patentdomstolen har enten ikke fornemmet den store modvilje mod EU, eller har også har vedkommende netop forstået det.

I hvert fald tror jeg at det kommer til at koste stemmer på søndag.

Anyway…

Den europæiske patentdomstol er til folkeafstemning på søndag, og jeg er blevet spurgt om hvad jeg synes om den. Ovenstående var bare en indledning: Patentdomstolen er en separat traktat der ikke har noget med EU at gøre, selvom der er et overbevisende sammenfald mellem de 25 lande der vil tilslutte sig og EU’s medlemslande. Så vidt forstår det foregik forhandlingerne også i forlængelse af EU.

PROSA har været meget klart ude at anbefale et nej, sammen med de typiske EU-nej partier. Modsat har HK/Samdata været ude at anbefale et ja, sammen med de typiske EU-ja partier. Så der er en vis sammenhæng med EU, i hvert fald i vores hoveder.

Men det har altså ikke noget med EU at gøre og jeg synes vi skal foretage valget uafhængigt af vores holdning til EU.

Den europæiske patentdomstol skal være øverste myndighed til at afgøre søgsmål om patenter, og dens afgørelser kommer til at gælde i alle de lande der er tilsluttet domstolen. Det er derfor en afgivelse af suverænitet, altså vil et ja betyde at Danmark forpligter sig til at følge en afgørelse truffet af en ikke-dansk myndighed.

Så hvad er fordelene og ulemperne?

Der er ingen tvivl om at det vil blive billigere at føre patentsager indenfor patentdomstolens område, så længe de kan berøre flere europæiske lande. Det fælles patent der kommer til at gælde vil også gøre det enklere og billigere at oprette patenter indenfor området.

Eftersom det alene er administrations- og sagsomkostninger der dermed spares vil det være positivt for de lande der faktisk udtager patenter. Det gør vi i Danmark, modsat nogle af de andre europæiske lande. Effekten tror jeg dog vil være begrænset.

Afgivelsen af suverænitet er en politisk overvejelse; hvor vigtigt for os er det at dette område afgøres af kun-danske jurister fremfor også-danske jurister?

Jeg har set, også fra PROSA, at der er en meget stor bekymring i vores branche for at patentdomstolen på sigt vil åbne op for softwarepatenter. For at det argument kan hænge sammen skal man enten tro at patentdomstolen lader sig inspirere af EU domstolen og antager en meget aktivitisk linje, eller at der i fortolkningen af hvad en teknisk løsning er, kan snige sig rene softwarepatenter ind.

Det undrer mig faktisk, for som jeg ser det har udviklingen i en menneskealder, eller mere, været styret af de konventioner og traktater Danmark har tiltrådt, samt nu de EU direktiver der er kommet til. Softwarepatenter findes i europæisk ret, men slet ikke i det omfang som amerikanerne har gjort det til. Mange amerikanske patenter er f.eks. faldet til jorden når de er forsøgt oprettet i Europa.

Tag ikke fejl; jeg er bestemt ikke glad for patenter, uanset om det gælder software eller andet. Jeg kan acceptere dem i det omfang de, ligesom f.eks. med ophavsretten, bidrager til den samfundsmæssige udvikling. Men det kræver at der forud for en løsning normalt har skullet være en betydelig investering i udviklingen og at en kopiering af løsningens fremgangsmåde derefter ville være nem.

Jeg kan bare ikke se at patentdomstolen skulle ændre på praksis på dette område. Jeg er sikker på at vi får softwarepatenter, og patenter på alt muligt andet, på et tidspunkt, det har bare ikke noget med patentdomstolen at gøre. Det vil tværtimod komme gennem konventioner eller de hemmeligholdte samhandelsaftaler der indgås internationalt.

Så, hvad skal vi stemme på søndag?

For det første tror jeg ikke patentdomstolen selvstændigt kommer til at betyde nogen ændring af retstilstanden på patentområdet, alene at afgørelserne bliver mere effektive. For det andet, i den forbindelse synes jeg at det kan være en god ide at vi har danskere med fra starten, og at danske virksomheder kan opnå den besparelse der kunne være der. For det tredje synes jeg ikke at suverænitetsafgivelsen er af nogen speciel betydning; i forvejen er retstilstanden stort set kun drevet af internationale aftaler. Jeg stemmer derfor nok ja til patentdomstolen.

Og respekterer med glæde hvis det bliver et nej :-)

—–

Jeg har igen set som argument at vi kan bare komme med senere og hvis vi først siger ja så kan vi aldrig nogensinde sige nej. Det første er (nok) sandt men det andet beror på en almen misforståelse om jura og politik.

Jura sætter grænsen for politik og politik afgør juraen. Så hvad vægter mest?

Selvom vi ikke rigtig vil erkende det, så er det politik. For hvis vi bliver enige om at gøre noget så kan vi gøre det. Så må juraen passes til bagefter.

Jeg tror ikke jeg er faldet over en international organisation hvor der også er en udmeldelsesklausul; forudsætningen er altid at de vil være eviggyldige. Ligesom Folkeforbundet.

Hvis vi vil ud af FN, EU, menneskerettighedskonventionen eller måske patentdomstolen, så er det faktisk bare noget vi kan vedtage. Det kan godt være at de andre lande bliver sure og kunne finde på at hævne sig, men vi kan vedtage hvad vi vil. Vi kan jo også lave grundloven om.

Advertisement
This entry was posted in Legal and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Patentdomstol

  1. Pingback: Softwarepatenter | Hennings blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.