Mentorrollen

Laura Helmuth kommer i en artikel om en af de seneste sager om chikane i de videnskabelige kredse i USA med følgende ord om mentors og mentees:

We glibly advise people starting out in business to find a mentor, to identify a successful, established, generous person in your field and somehow get her to help you become her.

This is terrible advice. It perpetuates old-boy networks, wastes time that early career people could spend actually doing their work, and tells them they are only as good as their contacts and charm. Young people, don’t look for a mentor. Listen to and learn from people who have more experience, but don’t hitch your wagon to their star. Just do your job well.

Overfor det har vi f.eks. det danske Væksthus for Ledelses ord om mentorrollen:

Som mentor skal du skabe en udviklingsproces for din mentee, der tager hensyn til vedkommendes erfaring, potentiale, ønsker og ambitioner. Kunsten består i at give sin mentee præcis de udfordringer og den sparring, som gør, at læring og udvikling accelereres, og talentet kan foldes ud.

Det er tydeligt at der tales om to forskellige udgangspunkter til at se mentorrollen og forholdet mellem mentorer og mentees. Samtidig synes jeg at holdningen i begge udtalelser er til at kombinere: At mentoren skal hjælpe med at få menteen derhen hvor hans helt eget, og eget udviklede, talent kan udfoldes.

Forskellen i de to udgangspunkter ligger nok delvist i hvor stor ligevægt der er mellem personerne på de to sider; hvor man i USA godt kan se en meget skæv magtfordeling er der i Danmark ofte en stor følelse af ligeværdighed.

Derfor kan man nu godt have Helmuth’s udsagn in mente.

Advertisement
This entry was posted in Management and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.