Grænsen mellem presse og borger

64060258Der er i Danmark forskel på hvilke rettigheder man har som borger og hvilke man har som medlem af pressen. Hvor længe den grænse kan bibeholdes er usikker, for den udviskes hele tiden takket være at distributionskanalerne for bred kommunikation for længst er nedbrudt med internet.

Og hvorfor er det så lige at Se og Hør, der nærmest konsekvent er ligeglad med både presseetiske regler og lovgivning, skal have særlige rettigheder? Og tabloid aviser der langsomt men sikkert bevæger sig i samme retning, hvorfor skal de?

Det er da en tanke værd.

Jeg tænker på det fordi Storbrittanien, efter afsløringen af Murdoch imperiets brug af aflytninger og bestikkelser, med Lord Leveson’s anbefalinger der er på vej til at blive lov (eller Royal Charter eller hvad de nu end kalder det derovre). For her udviskes forskellen i forbindelse med ansvaret nærmest totalt; man skal enten have en avis eller en hjemmeside. Afkrævet en nærmere specifikation har den relevante minister udtrykt at hjemmesider og blogs ikke er nok: Det skal foregå som led i ejerens forretning, omhandle “nyheder”, der skal komme indhold fra mere end en forfatter og en eller anden form for redaktør skal være med i processen.

I hvilket omfang de britiske domstole vil føle sig bundet af den fortolkning er jo uvist.

Samtidig lægger lovforslaget op til at det, udover at gælder for udgivelser i Storbrittanien, også skal gælde udgivelser rettet mod borgerne i Storbrittanien. Det britiske injurie (“libel”) system er i forvejen meget voldsomt og kræver ofte meget klare beviser for at frikende. Der findes masser af groteske eksempler men jeg tænker oftest på sagen om Jeffrey Archer, hvor 14 år efter han havde vundet en sag måtte i fængsel for at have givet falsk vidneudsagn og fået £500.000.

Press regulation deal sparks fears of high libel fines for bloggers

UK Bloggers & Tweeters: Be aware that the Royal Charter re: #Leveson is also aimed at regulating *you*

UK press-regulation defines “press” so broadly as to include tweeters, Facebook users, bloggers

More on the impact of UK press regulation on blogs, websites, tweeters, and social media

Cameron, stop the Dangerous Blogs Bill

This entry was posted in Communication, Legal and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.