En lektion i patentret

Det er nok ikke første gang det er sket men det må være sjældent: Et patent er blevet underkendt fordi det ikke var i overensstemmelse med ideen med patenter. At det så er Pfizer’s Viagra det handler gør at det også kommer i de lidt bredere medier, også selvom det kun handler om Canada.

Ideen med patenter er at en – fysisk eller juridisk – person får en eksklusiv ret i en nærmere afgrænset periode til en opfindelse, mod at vi andre får indsigt i hvordan opfindelsen virker; en slags social kontrakt hvor samfundet får mulighed for at drage en langsigtet nytte af grundlaget for en opfindelse mens opfinderen får mulighed for et økonomisk udbytte her og nu.

Canadas højesteret afgjorde med sagen, 2012 SCC 60, at Pfizer ikke havde været tilstrækkelig specifik i beskrivelsen i sit patent og dermed ikke havde overholdt sin del af “kontrakten”. Konkret handlede det om at Pfizer opregnede en række bestanddele der muligvis havde den beskrevne effekt, hvorimod kun et af disse faktisk virkede.

Nu har jeg ikke beskæftiget mig meget med patentret men det her er en sag der får mig til at ville vide mere.

(via Michael Geist)

This entry was posted in Legal and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.