Alan Mathieson Turing

I dag er det 100 år siden Alan Mathieson Turing blev født og hele 2012 er erklæret Alan Turing Year. Turing var en spændende person der inden sin alt for tidlige død nåede at skabe grundlaget for en stor del af computeren. Han var også stærkt medvirkende til at bryde tyskernes kodemaskine, Enigma, under 2. verdenskrig.

Læs om Turing på “Alan Turing: why the tech world’s hero should be a household name” og “The highly productive habits of Alan Turing“.

I dag ses han oftest nævnt i forbindelse med to ting: Turing Machines, der er maskiner eller programmeringssprog der opfylder betingelsen at kunne emulere andre Turing machines. Eller sagt på en anden måde, har man en Turing machine kan man få den til at fungere som alle andre.

Her er en Lego variant af en Turing machine på http://www.legoturingmachine.org/ Desværre havde de ikke adgang til uendeligt mange legoklodser så de måtte nøjes med en række på 32 operationer.

Det andet han nævnes for er Turing test, hvor Turing vendte problemet om en computer kan (komme til at) tænke på hovedet: Det relevante er snarere om en person der kommunikerer med computeren vil være i stand til at skelne mellem den og en person. Det er denne logik der, omend vendt om igen, ligger bag CAPTCHA’er.

Desværre blev Turing offer for datidens fordomme mod homoseksuelle, hvilket utvivlsomt førte til hans alt for tidlige død. Det er også en historie der er værd at læse.

Advertisement
This entry was posted in Other and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.