Et ledelsestip

Hvis man parkerer ambulancer udenfor arbejdspladsen for hurtigere at kunne få tilskadekommende til behandling, så er ambulancerne ikke den rigtige løsning på ens problem.

Det kan virke utroligt at dette ikke nødvendigvis er indlysende, eller utroligt at der stadig, i veludviklede lande, findes ledere der synes at arbejdsmiljø og -sikkerhed har lav prioritet.

At det er Amazon, hvis stifter Jeff Bezos er på vej til at blive det nye erhvervslederidol efter Steve Jobs (og det er en helt anden historie), der har handlet således bør overraske.

Ovenstående eksempel er fra et af Amazon’s varelagre, hvor varme og generelle arbejdsforhold gjorde det nødvendigt at have folk klar til at tage sig af de medarbejdere der kollapsede. Det kan ikke være underligt at disse arbejdspladser har svært ved at fastholde medarbejdere, og eksemplet er ikke enestående.

Jeg vil ikke argumentere for det rent menneskelige. For det første er det så indlysende at det vil være spild af tid og for det andet vil være endnu mere spild af tid, for dem der ikke kan indse det menneskelige aspekt af sig selv vil næppe blive hjulpet.

Udover det rent menneskelige – som jeg aldrig vil nedprioritere – så har jeg personlig erfaring der undrer mig ikke at have været prioriteret her. Jeg har i mine yngre dage arbejdet med mange forskellige ting, herunder de ting der falder ind under ufaglært arbejde. Det var og blev tydeligt for mig at der er stor forskel på hvor dygtige – kvalitetsmæssigt og hastighed – de enkelte er til at udføre arbejdet. Nogen har talentet og andre har ikke. Det gælder indenfor alle arbejdsområder. Jeg måtte konstatere at jeg ikke dur til ufaglært arbejde, der er andre bare meget bedre end mig.

Så selv der fejler en menneskefjendsk strategi. Uanset hvilket arbejde er det nogen der er bedre til det end andre og de har naturligvis nemmere ved at finde anden ansættelse, med det resultat at virksomheden oplever en lavere performance, præcist som Amazon oplever det.

This entry was posted in Management and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Et ledelsestip

  1. Pingback: How to appear like a villain – and the Sanders response | Hennings blog

  2. Pingback: Neil Young and something about rocks and glass houses | Henning's blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.