Wikipedia og det neutrale synspunkt

Wikipedia har en generel politik om at alle artikler skal være skrevet fra en neutral synsvinkel. En af metoderne der anvendes for at opnå dette er at alle oplysninger skal have en ekstern kilde. Wikipedia er altså ikke en primær kilde, men et referenceværk.

Timothy Messer-Kruse – der må være en tysk eller dansk forfader til det efternavn – beskriver i “The ‘Undue Weight’ of Truth on Wikipedia” hvilke problemer det kan give når en forsker kommer med nye resultater der strider imod tidligere vedtagne konventioner. Hans artikel er et must for alle der bruger Wikipedia.

This entry was posted in Communication and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.