Kunde og produkt

Jeg har haft megen lejlighed til i den seneste tid at overveje kundebegrebet og hvordan det påvirker vores interaktioner med virksomheder i vores dagligdag. Hvis man ser på hvem der er kunde, i bred forstand, i en situation er der mange forhold der kan forklares. Mere om det senere.

Jeg faldt dog igen over dette citat:

If you are not paying for it, you’re not the customer; you’re the product being sold.
Andrew Lewis på MetaFilter 

En god tanke at have i hovedet når man bruger Facebook, Google, LinkedIn, Twitter eller tilsvarende.

This entry was posted in Development and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Kunde og produkt

  1. Pingback: Mobiltelefoner og privatliv | Hennings blog

  2. Pingback: You are the product | Hennings blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.