Ophavsret på tidszoner

Den såkaldte “Olson database“, en samling af informationer om hele verdens tidszoner, løb i denne måned ind i juridiske problemer. Kortvarigt blev informationerne derfor fjernet og i dagene indtil en anden løsning viste sig var det usikkert om informationerne igen ville være offentligt tilgængelige.

Dataene beskriver verdens tidszoner både her og nu men også historisk, inklusive sommertidsperioder. Den bruges af stort set alle andre systemer end på Windows og er overordentlig komplet. F.eks.

Det har f.eks. betydning for at kunne beregne et klokketidspunkt tilbage i tiden. Var der sommertid på det tidspunkt? Hvor meget sommertid? Og selvom vi her i Vesten synes at tidssystemet ligger rimeligt fast så er der lande rundt omkring i verden hvor man fra år til år tager stilling til hvordan systemet skal være.

Ophavsret

Grunden til at dataene kortvarigt var utilgængelige var at et selskab, Astrolabe, Inc., der tilsyneladende beskæftiger sig med astrologi, har anlagt sag om brud på deres ophavsret mod Arthur David Olson og Paul Eggert. Olson og Eggert stod for vedligeholdelsen af dataene ved hjælp af en mailing liste for interesserede.

Databaser er i et vist omfang beskyttet af ophavsretten, også i Danmark. Her er det § 71 der beskriver retten og retten gælder ikke for selve oplysningerne men for det arbejde der har været krævet for at indsamle eller bearbejde informationerne. På trods af hvad der ellers er beskrevet om opgaven er det den samme grundregel i USA, hvorved sagen kan virke lidt mystisk.

Astrolabe, Inc.’s sag må derfor være at de mener at “Olson databasen” i væsentlig grad har kopieret ikke alene informationer men også sammenstiller og bearbejdelser som de nu har købt rettighederne til. Der er i sagen i hvert fald ikke tvivl om informationerne er blevet anvendt på et eller andet tidspunkt men spørgsmålet er naturligvis om der er tale om en overtrædelse af ophavsretten.

Indtil videre er dataene igen – måske i strid med forskellige landes ophavsret – tilgængelige mens Olson og Eggert står over for at skulle igennem en retssag.

This entry was posted in Legal and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Ophavsret på tidszoner

  1. Pingback: Tidszoner – opfølgning | Hennings blog

  2. Pingback: Ja. Tidszoner er et mareridt | Hennings blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.