En ren by siger tak

Der har i Århus – undskyld, Aarhus – Kommune et stykke tid kørt en kampagne om at begrænse mængden af affald på gaderne. Grundlæggende handler den om at smide affald i de dertil indrettede affaldsspande, flaskebeholder m.m. Initiativet har været båret frem af et økonomisk ønske fra kommunen og kampagnen har da også fokuseret på netop de omkostninger affald smidt på gaden påfører kommunens borgere.

Kampagnens budskab har været meget præcist. Alligevel giver kampagnen, der tilsyneladende er udført af Envision, adgang til nogle overvejelser for en udenforstående:

Har de givet lov?

Har rettighedshaverne til logodelene der indgår i “tak” logoet accepteret at deres mærke (del-)anvendes til en kampagne om affald? Er det nødvendigt at de accepterer eller er “tak” logoet tilladt uden accept?

Det er klart når man ser logoet at de tre bogstaver er dele af andre logoer, henholdsvis gratisavisen “24timer“, sodavanden “Faxe Kondi” og en eller anden snack variant fra “KIMs“.

Umiddelbart virker det som om denne anvendelse vil kræve deres accept: Logoerne kan nemt genkendes og anvendelsen er for noget helt andet. Men det er meget muligt at accepten er givet.

Kører kampagnen?

Kampagnen kan den dag i dag stadig ses på plakater og skraldebiler i kommunen, men alle refererer til hjemmesiden “tilkampmodskraldet.dk“. Denne adresse er i dag ledig, mens kommunens kampagne kører på hjemmesiden “renbyaarhus.dk“. I og med adressen er ledig kan hvem som helst købe den og fylde det indhold på de ville.

I det første kampagnemateriale henvises også til kommunens hjemmeside på “www.aarhuskommune.dk/vejogtrafik”, en side der heller ikke findes længere. Til gengæld kan man, hvis man i stedet går ind på kommunens hjemmeside og gætter at det ikke handler om veje længere men ser under miljø, finde deres nye side om affald. Den indeholder ikke nogen reference til kampagnen hverken under det gamle eller nye navn.

Kører kampagnen så stadig?

This entry was posted in Communication and tagged , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to En ren by siger tak

  1. Pingback: Der reklameres stadig for mit site | Hennings blog

  2. Pingback: Endnu et blog-år | Hennings blog

  3. Pingback: Forældede domæner | Hennings blog

  4. Pingback: The end | Hennings blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.