Adfærdstilpasning

Man hører tit, at det er svært at få folk til at bruge mindre energi, fordi det er svært at få dem til at ændre vaner. Jeg synes, problemet er det stik modsatte: Hvis bare folk ville holde op med at ændre livsstil, når de fik ny teknologi, så havde alle tiltagene gennem de sidste 10-20 år begrænset energiforbruget betydeligt

Kirsten Gram-Hanssen

Når man tænker over det er det logisk at ændrede muligheder giver ændret adfærd. Det er – i hvert fald officielt – basis for en lang række offentlige tiltag der søger at begrænse folks brug af bestemt ressourcer (grundvand, kloaksystemer, brændstof etc) men overses dog ofte i forbindelse med øgede muligheder.

Referencer: Artikel på videnskab.dk og papers fra Statens Byggeforskningsinstitut.

This entry was posted in Management and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.