Følg terrænet

Når kortet og terrænet ikke stemmer overens, så følg terrænet

Jeg ved faktisk ikke hvem der står bag dette udsagn – vi fik det gentaget af Jørgen Mathiassen i faget Forvaltningsret på Århus Universitet. Så vidt jeg husker fortalte han det som et råd hans sergent havde givet ham og flere under hans soldatertid.

Det er et godt råd. Og det er et råd som nogle kan have meget svært ved at vælge.

Jeg har arbejdet sammen med en udvikler der i høj grad var ude af stand til at gøre det. Han er faktisk en god og intelligent udvikler men en gang imellem skete det at han gjorde en antagelse tidligt i et forløb og fandt sig ude af stand til at omgøre den senere. Også selvom fakta klart viste at den var forkert.

Hvordan kan en intelligent person undgå at reagere på det?

Det skete sågar et par gange at han blev ude af stand til at se disse fakta når de var på skærmen foran ham; fakta var i modstrid med hans antagelse så han ignorerede dem.

Der er ingen tvivl om at det var ubevidst og i hvert fald i et af tilfældene som jeg opdagede lykkedes det at få ham til at erkende at hans antagelse var forkert. Så hans bevidsthed havde magt til at slå igennem.

Jeg tænker en del over det nu da jeg er faldet over Michael Shermer’s tekster om hvordan vi får overbevisninger; hvordan vi er nød til at drage konklusioner på grundlag af ufuldstændige informationer; og hvorfor det er så svært at skifte overbevisninger. Det er et spændende emne.

This entry was posted in Management and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Følg terrænet

  1. Pingback: Follow the terrain | Henning's blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.