Skedulering

Joel Spolsky opfandt for en række år siden begrebet Evidence Based Scheduling (EBS), beregnet til estimering af hvornår et software projekt, eller rettere delopgaver i et projekt, ville være færdige. EBS er en af grundpillerne i FogBugz projektredskabet.

Tanken er at inkludere al arbejdstid der bruges fra en opgave startes til den slutter, uanset om tidsforbruget er relevant for opgaven. Dette sker ud fra en tankegang om at

  • en medarbejder estimerer ca. lige godt fra gang til gang
  • hvis en medarbejder tages ud til andre ting undervejs er der en pæn sandsynlighed for at det vil ske igen
  • decideret spildtid kan ikke undgås, enten af organisatoriske eller personlige grunde

I mange organisationer er der en tro på at man kan skære sekundære aktiviteter væk og ende med at have fuldstændigt produktive medarbejdere men al historie viser at det er en fejltagelse. EBS tackler dermed dette på den måde at de sekundære aktiviteter, uden at gå i detaljer, forventes at også optræde i fremtiden.

Most estimators get the scale wrong but the relative estimates right. Everything takes longer than expected, because the estimate didn’t account for bug fixing, committee meetings, coffee breaks, and that crazy boss who interrupts all the time.

De data der dannes grundlaget for skeduleringen simuleres med Monte Carlo metoder til at nå frem til forskellige sluttidspunkter, hver især med en vis sandsynlighed for at opgaven er færdig på det tidspunkt. Det er i modsætning til mere gængs planlægning der kommer frem med et enkelt tidspunkt der næsten helt sikkert derfor vil være forkert.

Det kunne være spændende at se EBS sammenholdt med den forskning der viser at mennesker ikke kan estimere opgaver.

Advertisement
This entry was posted in Development and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.