Skævhed

I “Cheshire Cat Government“, en reference til katten i “Alice i Eventyrland”, er der en pointe vedrørende opfattelse af det offentlige og skatter og afgifter:

I og med det er meget sværere for erhvervsdrivende, særligt små erhvervsdrivende, at komme frem til og aflevere de rigtige informationer til det offentlige vedrørende skatter og afgifter, vil der være en tendens til at disse personer ser mere negativt på disse end f.eks. privatpersoner; de fleste privatpersoner behøver ikke en gang forholde sig til deres selvangivelser.

Det er en betragtning der er værd at tage med i forhold til kommunikation generelt. Er der bestemte grupper der er værre stillet i forhold til ens tilbud og/eller deres pligter end andre? Hvad vil det betyde at gøre det bedre for dem?

This entry was posted in Communication and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.