Overvejelser ved Cloud Computing

"You keep using that word. I do not think it means what you think it means."

Som opfølgning til min artikel om Datatilsynets krav til en offentlig myndighed der ønskede at placere personfølsomme oplysninger hos Google Apps, er her en god oversigt over 5 grundlæggende overvejelser man skal gøre sig ved flytning af services til skyen:

Opretholdelsen af sikkerhed ved outsourcing

Ved at flytte en service til skyen outsourcer man reelt IT sikkerheden.

Hvad koster den eksisterende løsning

Det inkluderer alle de normalt skjulte omkostninger, ellers kan en eventuel gevinst ved at flytte til skyen ikke vurderes. Meget få har et korrekt billede af deres omkostninger; hvem har for eksempel medtaget de omkostninger der er ved ikke at have ressourcerne til mere forretningsorienterede aktiviteter?

Langsigtet løsning

De involverede parter i organisationen skal kunne tro på at flytningen er en troværdig langsigtet investering.

Opvej de tekniske fordele og ulemper

Al en fleksibilitet der kommer med services i skyen kommer på bekostning af f.eks. mulige omkostninger ved at flytte til en anden leverandør eller begrænsninger i platformen

Hvad kræver vedligeholdelsen af den nye løsning

Selvom der spares omkostninger til intern drift, vedligehold og udvikling kan der være nye omkostninger i forbindelse med ekstern administration og vedligehold af flere forskellige systemer.

This entry was posted in Development, Security and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Overvejelser ved Cloud Computing

  1. Pingback: Datatilsynet har nu nok stadig ret | Hennings blog

  2. Pingback: Modig beslutning fra Lavabit (med opdatering) | Hennings blog

  3. Pingback: Engelske patientjournaler uploadet til Google? | Hennings blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.