Google laver også fejl

Dette slideshow om 5 udvalgte ledelsesfejl i Googles udviklerstab – vel at mærke hverken de eneste 5 eller de vigtigste 5 – er et godt eksempel på at selv en virksomhed der er stort set verdens mest attraktive at arbejde for kan have interne ledelsesudfordringer.

Piaw Na skriver i en af sine artikler

“When I looked at Google’s promotion system through this lens, I was very impressed. It seemed as though the system was designed to create disgruntled employees out of people who might otherwise be perfectly happy.”

og kommer med følgende gode råd:

  1. Ansæt dygtige ledere – uanset hvor strikse systemer der etableres i en virksomhed kan dårlige ledere ødelægge dem
  2. Ledernes succeskriterier skal understøtte opbygningen og vedligeholdelsen af en kompetent udviklingsgruppe
  3. Ledere skal kunne stå til regnskab for deres beslutninger om at forfremme medarbejdere
  4. Arbejde der styrker virksomheden skal belønnes, f.eks. at finde nye kompetente og/eller udvikle nuværende medarbejdere
  5. Der skal være konsistens imellem hvad ledelsen officielt melder ud og hvad der belønnes eller i det mindste ikke “straffes”, også over tid
  6. Medarbejdere skal ikke have et andet jobtilbud før de kan få en forfremmelse og/eller lønforhøjelse – ikke kun hvis man er værd at give 3½ million dollars i aktier

Det kan godt være at alle punkterne virker logiske men se bare hvordan selv Google har opbygget et system der modarbejder dem. Jeg kender adskillige virksomheder der fungerer eller har fungeret på samme måde og oplevede også selv at mine lønkrav først blev mødt da jeg stod med et andet job klar.

Jeg havde lært min lektie og skiftede arbejdsplads. Jeg ville anbefale alle andre det samme i den situaion.

Før det første vil det som i første omgang fik en til at søge andet arbejde næppe ændre sig og for det andet ville man komme til alene at arbejde for penge, hvilket virker demotiverende i sig selv. For arbejdsgiveren er det også en dårlig ide, for accepterer medarbejderen buddet har må fået en medarbejder der nu er dyrere og mindre motiveret, plus når – ikke hvis – de øvrige medarbejdere får det at vide, vil det også virke demotiverende på dem.

Advertisement
This entry was posted in Management and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Google laver også fejl

  1. Pingback: Demotivation | Hennings blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.