Afvejning af interesser

Klagenævnet for Domænenavne er kommet med en afgørelse der kunne give en indikation for hvordan en afgørelse af sagen mellem PBS / Nets og nets.dk ville have set ud.

Der er naturligvis mange forskelle og de er meget vigtige i denne sammenhæng da afgørelsen træffes på grundlag af en konkret vurdering. Ikke desto mindre kan der udledes noget om denne vurdering når afgørelsen stilles overfor tidligere afgørelser, f.eks. orango.dk og eof.dk.

Særligt skal nok fremhæves at n-tech.dk, som sagen vedrørte, blev brugt som mailhotel for en flerhed af personer samt at der allerede ved valget af navnet “N Tech” for klagerens virksomhed var registrerede domænenavne der sammenfaldt dermed.

BvHD har som vanligt en glimrende og dybdegående behandling af afgørelsen.

This entry was posted in Legal and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.