På Googles måde

Som fortsættelse på mit indlæg “URL’er de nye cookies” har Google netop frigivet deres egen URL forkortelsestjeneste på goo.gl. Der er en meget kort FAQ på Matt Cutts’ blog.

Den store forskel for mig at se er her at Google stiller nogle meget gode redskaber til rådighed for dem der opretter URL’er med goo.gl, helt i stil med Google Analytics. Mens Google uden tvivl selv vil anvende denne statistik får vi andre den forærende.

Det er i tråd med hvordan Google generelt er gået til opgaver; at åbne op for at andre kan anvende redskaberne. Jeff Jarvis har beskrevet hele tankegangen, dens konsekvenser og fremtidige muligheder i hans fremragende bog, What Would Google Do?

This entry was posted in Development and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to På Googles måde

  1. Pingback: Korte URL’ers sikkerhed | Hennings blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.