Holdninger kan være fremtiden for nyhedsmedierne

Der er ingen tvivl om at de traditionelle nyhedsmedier oplever en kraftig nedgang i disse år. Den mest sandsynlige forklaring er at (for-)brugerne har fået adgang til langt flere kilder og i langt højere grad kan vælge mellem mange højkvalitetsprodukter.

Der er mange forslag til hvordan nyhedsmedierne kan skabe en fornuftig forretning i fremtiden men et forslag har jeg ikke set meget: I stedet for at levere nyheder skal de levere holdninger.

Jeg har overvejet denne tendens efter at have set hvordan de to største dagblade, Jyllands-Posten og Politiken, har valgt deres redaktionelle linie. De er stadig neutrale langt hen ad vejen men ingen kan være i tvivl om deres holdningsmæssige forskelle. At de ejes af den samme fond er naturligvis kun et kuriosum.

Er det holdningerne der sælger disse dagblade?

Se også denne rapport fra Pew (via O’Reilly Radar): Udover at bekræfte at nyhedsforbruget flytter online – inkl. mobil – kan der i hvert fald anes en tendens til at nyhedsmedier med meget klare og udtrykte holdninger er i stand til at enten fastholde deres brugere eller sågar øge gruppen.

This entry was posted in Communication and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.