Virksomhed i krise – risici ved fyringsrunder

Ben Horowitz har skrevet artiklen “The right way to lay people off” som giver 6 gode regler hvordan en virksomhed håndterer en fyringsrunde.

Det er tema der naturligt kommer frem i en krisetid og hvor man gang på gang er vidne til virksomheder der er ude af stand til at håndtere korrekt. De fleste fyringsrunder efterfølges af følgende, i rækkefølge:

  1. Manglende fokus blandt de medarbejdere der ikke er afskedigede pga. usikkerhed.
  2. Dårligere stemning pga. usikkerhed og det at undvære eller vide at man skal undvære kolleger man kan lide at arbejde sammen med.
  3. Lavere effektivitet i virksomheden, pga. det manglende fokus og stemningen.
  4. En udsivning af de bedste medarbejdere der ikke er afskedigede pga. usikkerhed og stemningen.

Disse virkninger ses endda meget tydeligt i virksomheder der har meldt ud at et eller andet antal – eller sågar en procentdel – af medarbejderne skal afskediges på et mere eller mindre bestemt tidspunkt i fremtiden men ikke melder ud hvilke medarbejdere der er tale om.

Det er en så eklatant kommunikationsfejl i en virksomhed at det er ubegribeligt at det stadig sker. Og at det oftest sker i meget store virksomheder gør det ikke bedre.

En fyringsrunde skal ende med at virksomheden står styrket tilbage. Selvom man har været nødt til at afskedige medarbejdere man helst ville have beholdt så skal virksomheden bagefter have de allerbedste medarbejdere til det arbejde virksomheden skal udføre. Og de medarbejdere skal give alt hvad de kan.

1)-3) ovenfor ødelægger effektiviteten og 4) fjerner de medarbejdere virksomheden skal basere sig på i fremtiden.

Det er derfor af ekstrem vigtighed at en virksomhed håndterer en fyringsrunde, herunder kommunikationen internt, korrekt. Det vil jeg vende tilbage til.

This entry was posted in Management and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Virksomhed i krise – risici ved fyringsrunder

  1. Pingback: En lektie der endnu ikke er lært | Hennings blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.