URL’er er de nye cookies

Med en bevægelse væk fra browserbaseret brug af internet til app-baseret brug af internet, bliver det sværere at anvende cookies til at følge brugernes adfærd.

Cookies har brug for at browsere (eller plugins som f.eks. Flash Player) til at eksistere i. Referers giver problemer når linket kommer fra et lukket område, f.eks. et socialt netværk hvor man skal være en del af netværket for at se konteksten.

Uden kontekst ved man ikke hvordan de besøgende på ens website har fundet det. Har de fået en mail med et link fra en bekendt? Er det på deres wall i Facebook? Det bliver naturligvis ikke bedre når besøget starter fra en selvstændig app, f.eks. på en smartphone.

Her er det at URL’en, linkets adresse, bliver vigtig. Ved at anbringe informationer til tracking i URL’en kan man i det mindste følge hvordan hver enkelt URL spreder sig.

For app-udviklere bliver adgangen til at styre linkgenering derfor vigtig. Sådan kan man se Twitter’s link service, t.co.

This entry was posted in Development and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to URL’er er de nye cookies

  1. Pingback: På Googles måde | Hennings blog

  2. Pingback: Korte URL’ers sikkerhed | Hennings blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.