MPL 2.0 Alpha 2

En meget langvarig proces med opdatering af Mozilla Public License er nu kommet et skridt længere: Udkast nr. 2 af v. 2.0

MPL v. 2 låner en del fra Apache License v.2 (og reelt fra GPL v. 3) med hensyn til patent terminering for at modvirke de negative konsekvenser et meget liberalt patentsystem i USA efterhånden har skabt.

MPL v.2 er i dette udkast sandsynligvis kompatibel med Apache License v.2 men stadig ikke med GPL. Det er usikkert om den endelige version opnår kompatibilitet med GPL.

Jeg vil ikke her og nu lave en nærmere gennemgang af licensen – jeg venter på den endelige udgave. Afsnittet om patent termination fortjener dog at blive gentaget her:

6. Termination.
6.1. The rights granted hereunder will terminate automatically if You fail to comply with terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the breach.
6.2. If You initiate litigation against any entity by asserting a patent infringement claim (excluding declaratory judgment actions) alleging that a Contributor Version directly or indirectly infringes any patent, then any and all rights granted to You under Section 2.1 of this License for any and all Contributor Versions shall terminate.
6.3. In the event of termination under Sections 6.1 or 6.2 above, all end user license agreements (excluding distributors and resellers) which have been validly granted by You or any distributor hereunder prior to termination shall survive termination.
This entry was posted in Software licenses and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.