En kommunikations opgave for bankerne

PBS (der netop nu skifter navn til Nets) er i den forbindelse blevet fremstillet som arrogante bøller. På epn.dk kan man læse (via Computerworld) ‘ejeren’ af nets.dk‘s version af PBS der har forsøgt at købe hans domæne. I den version slutter PBS med at sige at når han ikke vil sælge så kan de da bare tage domænet fra ham alligevel, gennem Domæneklagenævnet.

Hvis det nu er en rigtig gengivelse af forløbet giver det ikke et særlig sympatisk billede af PBS / Nets. Den nuværende ejer af nets.dk har trods alt haft det domæne, og anvendt det, siden år 2000.

Næste spørgsmål er naturligvis hvad Domæneklagenævnet ville afgøre i en sådan sag, kommer det dertil. Bender – Von Haller – Dragsted har en glimrende oversigt over de vigtigste afgørelser, der desværre pt. er på 130 stk. Domæneklagenævnet lader til at have lagt vægt på følgende momenter:

 • Er der synligt (web) indhold på domænet? Hvis det ikke anvendes aktivt, har klageren så et væsentligt behov for at gøre brug af domænenavnet?
 • Har klageren en fortrinsret til navnet? Her er det også vigtigt hvor særpræget navnet er og hvor omfattende brug der er gjort af det. Denne afgørelse er interessant her også selvom kronologien er anderledes.
 • Har den indklagede handlet illoyalt og/eller i strid med god domænenavnsskik?
 • Har den indklagede anvendt domænet i strid med markedsføringsloven?
 • Har offentligheden en særlig interesse i at domænenavnet er forbeholdt klageren?

Som det kan ses er der mulighed for at en sådan afgørelse kan gå begge veje:

 • Den nuværende ejer har indhold på domænet. Det er dog alene til brug for lidt fritidsarbejde.
 • PBS / Nets har netop skiftet navn og navnet er ikke specielt særpræget.
 • PBS / Nets registrerede Nets som ordmærke og figur i 2007.
 • Den nuværende ejer har ikke handlet i forventning om PBS / Nets navneskift og har ikke ændret adfærd efter navneskiftet kom til hans kundskab.
 • Den nuværende ejer anvender alene navnet til sit fritidsarbejde som ikke er sammenfaldende med PBS / Nets.
 • PBS / Nets udfører en meget vigtig rolle i offentligheden og det er vigtigt at deres kunder kan anvende deres services.
 • PBS / Nets var klar over, inden navneskiftet d. 9. september blev offenliggjort, at den nuværende ejer ikke havde tænkt sig at overdrage dem domænenavnet.

Det er svært at vide hvad Domæneklagenævnet vil vægte højest.

Tilbage står lige nu så PBS / Nets og har skabt sig et imageproblem. Det er næppe noget de direkte vil bekymre sig om da de i høj grad kan agere på markedet uden konkurrence og derfor nok mener at kunne tillade sig at være ligeglad med hvad deres kunder mener om dem.

Men som bank ville jeg nok ikke være specielt lykkelig for at have brugt mange ressourcer på at prøve at genskabe kundernes tillid til branchen og så se PBS / Nets opføre sig på den måde. Mange forbrugere opfatter PBS / Nets som bankerne over en kam og hvordan de end opfører sig vil påvirker forbrugernes opfattelse af bankerne.

Opdatering:

Den nuværende ejers historie virker mere og mere reel. Nu er det i hvert fald klart at PBS / Nets var vidende, hvis ikke bevidst, om at en anden ejede nets.dk.

This entry was posted in Communication, Legal and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to En kommunikations opgave for bankerne

 1. Pingback: Tillykke til Sten | Hennings blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.